Preinscripció i matriculació de Batxillerat

Preinscripció BATXILLERAT 2020-21

Document per a la presentació de sol·licituds:

 • Preinscripció BATXILLERAT 2020-2127 de maig al 3 de juny 
 • Horari de secretaria amb cita prèvia: De 9:00 h a 13:30 h.

(secretaria@terresdeponent.cat)

Què cal enviar per correu escanejat/foto o portar si es té cita prèvia?

 • Document per a la presentació de sol·licituds: 
 • Certificat d’identificació al registre d’alumnes: IDALU (el facilita l’escola actual)
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)
 • DNI de l’alumne (en cas que en tingui)
 • TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen o nena

 

Matriculació de Batxillerat

La matriculació per a aquest curs 2020/2021: del 8 al 14 de juliol i els pendents del 7 al 10 de setembre 

Què cal per completar-la?

 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la personal sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal o guardador/a de fet)
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne
 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Pagament en efectiu de 60 € de quota de centre

Documents addicionals que  caldrà fer amb la matrícula i que ja se us facilitaran:

 • Fitxa de dades personals, autorització de sortides i ús d’imatge i correu.
 • Carta de compromís educatiu
 • Inscripció a l’AMPA