Preinscripció i matriculació de Batxillerat

Preinscripció de Batxillerat

Document per a la presentació de sol·licituds: Preinscripció (PROPERAMENT)

La preinscripció per a aquest curs 2019/2020 serà del 14 al 21 de maig de 2019.

Què cal portar?

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la personal sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal o guardador/a de fet)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne (en cas que en tingui)
  • Original i fotocòpia  de la TSI (Targeta Sanitària Individual)

Matriculació de Batxillerat

La matriculació per a aquest curs 2019/2020 serà del 9 al 15 de juliol de 2019.

Què cal portar?

  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la personal sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal o guardador/a de fet)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne
  • Fotografia mida carnet
  • Fotocòpia del llibre de vacunes
  • Pagament en efectiu de 60 € de quota de centre