Preinscripció i matrícula d’ESO

Preinscripció d’ESO 2020-21

Document per a la presentació de sol·licituds: Preinscripció

 • Preinscripció d’ESO 2020-21:
  • Del 13 al 22 de maig telemàticament
  • Si no ho podeu fer telemàticament, del 19 al 22 de maig amb cita prèvia

Horari de secretaria amb cita prèvia: De 9:00 h a 13:30 h.

(secretaria@terresdeponent.cat)

Què cal enviar per correu escanejat/foto o portar si es té cita prèvia?

 • Document per a la presentació de sol·licituds: només preinscripció presencial
 • Certificat d’identificació al registre d’alumnes: IDALU (el facilita l’escola actual)
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)
 • DNI de l’alumne (en cas que en tingui)
 • TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen o nena

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Matrícula d’ESO

 • Matriculació d’ESO 2020-21: del 13 al 17 de juliol de 2020

Què cal per completar-la?

 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne
 • Pagament de la quota de centre: 60 €

Documents addicionals que  caldrà fer amb la matrícula i que ja se us facilitaran:

 • Fitxa de dades personals, autorització de sortides i ús d’imatge i correu.
 • Carta de compromís educatiu
 • Inscripció a l’AMPA