Preinscripció i matrícula d’ESO

Preinscripció d’ESO 2020-21

Document per a la presentació de sol·licituds (model 2019): Preinscripció

 • Preinscripció d’ESO 2020-21: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
 • Horari de secretaria: De 8:00 h a 14:30 h. També les tardes del dimarts i del dijous fins a les 17:30 h.

Què cal portar?

 • Certificat d’identificació al registre d’alumnes: IDALO (el facilita l’escola actual)
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (en cas que en tingui)
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen o nena

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL (INCLOU LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA)

Matrícula d’ESO

 • Matriculació d’ESO 2020-21, 1r curs: del 16 al 22 de juny de 2020

Què cal portar?

 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne
 • Pagament de la quota de centre: 60 €

Documents que caldrà emplenar (es lliuraran a secretaria):

 • Fitxa de dades personals, autorització de sortides i ús d’imatge i correu.
 • Carta de compromís educatiu
 • Inscripció a l’AMPA