Acords del Consell Escolar de Centre

Històric d’acords:
 • Aportacions anuals de les famílies 60€ en concepte de materials i plataformes digitals. 

Consell Escolar 01/2019-2020 (26/09/2019)
 • S’aprova el canvi en el protocol d’organització de vagues i aturades d’alumnat en els termes indicats a l’Annex 1
 • S’aprova l’ús de l’entorn GSuite de Google i l’Office365 de Microsoft, així com la despesa anual de subscripció a aquest darrer
 • S’aproven els canvis pressupostaris indicats a l’Annex 2
 • S’aprova el canvi en la gestió de l’ús indegut del mòbil detallat a la PGA
 • S’aprova la PGA del curs 2019-2020
 • S’aproven les sortides i activitats incloses a la PGA
 • S’aproven les sortides següents no incloses a la PGA:
  • Sortida d’un dia durant els treballs de síntesi de 1r i 2n d’ESO
  • Sortida d’un dia amb els alumnes de 3r que no fan el treball de síntesi a Alquézar
  • Sortida al Palau de la música amb els alumnes de 3r al mes de gener
 • S’acorda deixar de fer comunicacions a les famílies en paper, només es faran telemàticament