Acaba el 19-20, comença el 20-21

IMPORTANT: informacions de l’AMPA en relació al mercat de segona mà de llibres de text i indicacions per tal de realitzar la comanda dels llibres de text 2020/21
Cal fer el pagament de la quota 2020/21 durant el juliol

Podeu consultar la llista completa (encara sense preus) a: secretaria/documentació lliurada a les famílies

L’alumnat del centre promocionarà de manera automàtica al curs següent si reuneix les condicions.

Matrícula d’ESO per alumnat nou: 

Matrícula de BATXILLERAT per alumnat nou: 

  • del 8 al 14 de juliol de 2020

You may also like...