Preinscripció i matriculació de Batxillerat

Preinscripció de Batxillerat

La preinscripció per a aquest curs 2017/2018 serà del 16 al 24 de maig.

Què cal portar?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la personal sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal o guardador/a de fet)
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne (en cas que en tingui)
 • Original i fotocòpia  de la TSI (Targeta Sanitària Individual)

Matriculació de Batxillerat

La matriculació per a aquest curs 2017/2018 serà del 4 al 11 de juliol.

Què cal portar?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la personal sol·licitant (pare o mare o tutor/a legal o guardador/a de fet)
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne
 • Original i fotocòpia  de la TSI (Targeta Sanitària Individual)
 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Pagament en efectiu de 50 € de quota de centre