Preinscripció i matrícula d’ESO

Preinscripció d’ESO

Document per a la presentació de sol·licituds: Preinscripció

 • Del 23 de març al 4 d’abril de 2017, ambdós inclosos.
 • Horari de secretaria: De 8:00 h a 14:30 h. També les tardes del dimarts i del dijous fins a les 18:00 h.

Què cal portar?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne (en cas que en tingui)
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) del nen o nena

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL (INCLOU LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA)

Matrícula d’ESO

La matriculació per a aquest curs 2017/2018 serà del 12 al 16 de juny.

Què cal portar?

 • Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne
 • Dades bancàries: fotocòpia 1a pàg. de la llibreta
 • Pagament de la quota de centre: 50 €

Documents que caldrà emplenar (es lliuraran a secretaria):

 • Autorització de sortides i ús d’imatge
 • Orde SEPA de domiciliació bancària
 • Carta de compromís educatiu
 • Fitxa de dades personals
 • Correu electrònic
 • Inscripció a l’AMPA